Gemfile 52 B

1234
  1. source 'https://rubygems.org'
  2. gem 'pry'
  3. gem 'rake'